04.10.2017

 

Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија, од 26 до 27 септември, во Скопје беше домаќин на 22 от, Форум на лица одговорни за воздухопловна медицина во европските цивилно воздухопловни власти.
На состанокот, кој се одржа во исклучително квалитетна работна атмосфера со богата агенда, покрај шефот на Одделот за воздухопловна медицина при АЦВ, присуствуваа и 24 преставници на агенции за цивилни воздухопловства од 19 држави членки на ЕУ.