29.05.2019

Агенцијата за цивилно воздухопловство, продолжува со серијата на состаноци со домашните чинители на воздухопловната индустрија, кои имаат за цел, преку размена на информации, искуства и знаења, да се влијае врз подигнувањето на нивото на безбедност и сигурност во цивилното воздухопловство во земјава.

За таа цел, в петок, 31 мај, на спортскиот аеродром Стенковец во Скопје, на покана на АЦВ, ќе се одржи работна средба со преставници на Аеродромскиот оператор ТАВ Македонија, Давателот на навигациски услуги (М-НАВ), Службата за општи и заеднички работи (СОЗР), Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Комитетот за истраги, несреќи и сериозни инциденти во воздухопловството (КИНСИВ), како и со членови на спортските, ултралесните и параглајдинг клубовите.

Темите на дискусија на состанокот, ќе бидат насочени кон разгледување на Националната програма за безбедност и изработка на алатката Прифатливо ниво на безбедност, а ќе биде направена и презентација на настаните во изминатата година и заклучоци за истите, презентација на извештајот за безбедност за 2016 и 2017 година, на нови регулативи.