24.06.2019

 

Известување

Др. Стевчо Донев – АМЕ 04 и Др. Милица Јанкулоска Смилановска – АМЕ 05, заради користење на годишни одмори нема да вршат прегледи на воздухопловен персонал во период од 21.06 – 28.06.2019г. и од 15.07 – 15.08.2019 година.

Отсек за Воздухопловна медицина

Др. Горан Богдановски
Инспектор/шеф на Отсек/ АМЕ 03