Оперативна директива за безбедност за утврдување на формат на пораките NOTAM во врска со мерките за COVID-19