Вработени од Агенцијата за цивилно воздухопловство земаа учество како експерти-говорници во работилницата „Спроведување на условите на ИКАО за познавање јазик: достигнувања, предизвици и решенија“, која се одржа во Самарканд, на 7 јуни 2023 г. во организација на ИКАО и Узбекистан Ервејс. Работилницата се одржа во рамките на 42-иот состанок на заедничката Работна група на ИКАО и ЕАСА за спроведување на условите за познавање јазик.

Организацијата на оваа работилница, на која беа претставени интерактивни презентации и размена на најдобри практики е резултат на посветената работа на Подгрупата бр. 2 на оваа Работна група, во која вработените од Агенцијата за цивилно воздухопловство активно учествуваат.

Со споделување на своите стручни познавања, Агенцијата за цивилно воздухопловство континуирано ги поддржува напорите на ИКАО за осигурување на ефективно спроведување на условите на ИКАО за познавање јазик.