Агенцијата за цивилно воздухопловство, од 13 до 15 мај, 2024 г. беше домаќин на ТАИЕКС регионална работилница за функциите на националните тела за спроведување на правата на патниците во воздушниот сообраќај. Целта на оваа работилница е обезбедување на детални познавања за функциите и одговорностите на Националните тела за спроведување за правата на патниците во воздушниот сообраќај.

                Повеќе од дваесет учесници од земјите од регионот имаат можност да се запознаат со најдобрите практики за толкување и спроведување на Регулативите на ЕУ, кои се однесуваат на правата на патниците во воздухопловството. Преку запознавање со хрватското искуство во примената на оваа проблематика, претставено од страна на г-ѓа Ана Капетановиќ, директорка на Хрватската агенција за цивилно воздухопловство и експерт во областа на правата на патниците во воздушниот сообраќај, учесниците стекнуваат знаења за примената на одлуките на Европскиот суд на правдата, поврзани со правата на патниците во воздушниот сообраќај. Пред присутните свое обраќање имаше и г. Томислав Тунтев, директор на Македонската агенција за цивилно воздухопловство, кој ја истакна важноста за почитување на правата на патниците во воздушниот сообраќај.

                Оваа работилница е организирана како резултат на успешната соработка помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и Европската Комисија и е финансирана преку инструментот ТАИЕКС, наменет за поддршка на јавната администрација за приближување, примена и спроведување на законодавството на ЕУ.