А1, 07.03.2010

 

Слободен пристап за авио-превозниците и можност за субвенционирање на авио линии. Министерството за транспорт и врски предлага измени на законот за воздухопловство, усогласени со европските.„Транспонирањето на одредбите од Европската Унија во предлог законот овозможуваат слободен пристап за превозниците на земји членки на ЕЗВО до било кој рулта во рамките на земји членки на ЕЗВО. Со тоа Агенцијата за цивилно воздухопловство нема да бара од превозниците кои што се земји членки на ЕЗВО да и обезбедат било каква документација или информација што тие веќе ја поднеле до надлежните власти за лиценцирање под услов ако релевантните информации може навремено да се добијат од надлежните власти за лиценцирање“, изјави Драган Симоновски, портпарол на Министерство за транспорт.