Нетпрес, 17.03.2010

 

Јавното претпријатие за воздушна контрола “М – НАВ” работи согласно со европските стандарди тоа го потврдува неодамнешното добивање на сертификат за давање на услугите за воздухопловна навигација. “Издавањето на ова уверение претставува едно од најголемите достигнувања на воздухопловството во нашата држава. Истото така овој сертификат ја докажува долгогодишната репутација на системот за контрола на летање во земјата како меѓународно признат субјект во воздухопловство кое е подготвен континуирано да ги дава своите услуги на корисниците“, изјави претседател на извршниот одбор на М-НАВ, Живко Поповски. Според Поповски М-НАВ важи за лидер меѓу системите на контрола на летање не само во регионот туку и пошироко.